WAT IS CHIPTUNING

De meeste motoren in moderne auto’s worden door een Electronic Control Unit (ECU) aangestuurd. Deze regelt continu onder meer de ingespoten hoeveelheid brandstof, de turbodruk en het ontstekingstijdstip. Bij chiptuning wordt het programma bewerkt die aan de hand van vele parameters (gemeten waarden) het motormanagement vormen. De chips in een ECU zijn geladen met software. Vaak zijn deze programma’s geschreven ver binnen de maximale belasting van de desbetreffende motor. De ruimte biedt dus de mogelijkheid de automotor te chiptunen, zonder dat de motor onherstelbaar beschadigd raakt.

In België/Duitsand worden auto’s zelfs gechiptuned in de omgekeerde richting omdat de wegenbelasting daar is bepaald op het motorvermogen. Sterke motoren worden bij aankoop softwarematig teruggeregeld om deze aantrekkelijker te maken voor de markt. Met chiptuning stemt men die parameters opnieuw, maar dan meer ideaal, op elkaar af. Dit alles resulteert bij motoren met turbo of een andere vorm van laaddrukverhoging van 20 tot 40% prestatieverbetering, dus koppel (trekkracht) en vermogen (topsnelheid).

Bij atmosferische motoren is de winst een 6 à 8%. Hierdoor kan de auto sneller optrekken en wordt de topsnelheid verhoogd. Bij een onveranderde rijstijl is een brandstofverbruikvermindering realiseerbaar omdat het rendement van de motor wordt verhoogd. De motor wordt levendiger en reageert sneller op het gaspedaal. Vaak wordt een motor door middel van chiptuning “rijker” afgesteld – de motoren draaien tegenwoordig erg “arm” in verband met de huidige milieueisen. Door de rijkere afstelling is het rendement beter een beter rendement is betere prestaties en gunstiger voor het verbruik. (bij gelijk blijvende rijstijl). Meer weten over chiptuning, uw antwoorden vind op onze FAQ pagina.

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN

-Powerbox
-OBD tuning
-BOOT principe

Bij THS Automotive maken wij gebruik van de OBD-tuning en BOOT-tuning

OBD staat voor On-Board-Diagnostics.
Hier worden de gegevens, ook wel mappen, van het motormanagement uitgelezen via de storingsdiagnosestekker en vervolgens in een programma gewijzigd. Bij OBD tuning hoeft dus niet gesoldeerd te worden in tegenstelling met chiptuning. OBD tuning is dus eenvoudiger. De levensduur van een motor wordt bij verantwoorde tuning niet bekort, indien de tuner vooraf precies uitgezocht heeft wat de verschillen per motorvermogen zijn. Bijvoorbeeld TDI motoren van respectievelijk 90 pk en 110 pk zien er computer-technisch hetzelfde uit, maar er zijn wel degelijk verschillen in turbo,

Facebook